People Sex role play chat no login

AYON SA "SEC REGISTRATION PAPERS" NI ELISEO SORIANO NOONG APRIL 21st 1995 ANG TOTOONG PANGALAN NG KANILANG GRUPO AY “IGLESIA NI YHWH AT NI YHWSA HMSYH,” O' THE CHURCH OF GOD IN JESUS CHRIST PILLAR AND GROUND OF TRUTH" PERO HINDI NAG TAGAL AY PINALITAN NIYA ITO AT NAGING "Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, Inc." SA INGLES AY ("Members of the Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth, Philippines, Inc." PERO KINONTRA ANG PANGALAN NG SIMBAHAN NILA SAPAGKAT ANG KAMPO NI LEVITA GUGULAN AY MAY PAGKAKAHAWIG SA PANGALAN NG KANILANG GRUPO.. NGA KAROON PA SIYA NG IBAT-IBANG KASONG KINASANGKUTAN KAYA SIYA AY NAGTATAGO SA AUTORIDAD NG PILIPINAS MAKALIPAS ANG ILANG BUWAN SIYA AY UMALIS NG BANSA AT SINASABING NAGTATAGO SA BRAZIL..