People dating after divorce with children

5 genç, yeteneklerini doğru kullanmayı öğrenmek dünyayı kötü güçlerin elinden kurtarmaya çalışacaktır.
Some of them thought it was dangerous to meet a Palestinian guy. David: We were chatting every day, getting to know each other.